facebook instagram
EnglishDeutsch
menu menu

Nově otevřené CASINO VICTORY u brna nabízí žívé hry jako jsou poker či black jack a několik výherních automatů. U nás se můžete rovnou i ubytovat.

casino, kasino, živá hra, sázky, herna, poker, black-jack, ruleta, automaty

Všeobecná pravidla věrnostního programu E-Card

Věrnostní program E-Card je zaměřený na poskytování nadstandardních výhod všem registrovaným zákazníkům. Po registraci je zákazníkovi vydána zdarma karta, na kterou může čerpat výhody ve formě bonusových bodů za vsazené peníze a mnoho dalších výhod za návštěvu ve všech provozovnách označených logem E-Card.

Podmínky členství věrnostního programu E-Card

 1. Členem věrnostního programu E-Card se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „zákazník“ a/nebo „člen klubu“), která řádně vyplní, podepíše a odevzdá přihlášku do věrnostního programu E-Card, souhlasí s všeobecnými podmínkami a splní podmínky členství. Z věrnostního programu E-Card jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Na členství ve věrnostním programu E-Card není právní nárok. Vícenásobné členství není možné. Členství vzniká převzetím řádně vyplněné přihlášky společností multigate a.s. V případě sporu ohledně vzniku či existence členství ve věrnostním programu E-Card, rozhoduje s konečnou platností společnost multigate a.s.
 2. Pro členství do věrnostního programu má každý zákazník možnost výběru ze dvou úrovní členské registrace, a to diskrétní nebo kompletní. Při diskrétní registraci uvádí zákazník na přihlášce pouze přezdívku a číslo mobilního telefonu. Kompletní registrace vzniká po úplném a pravdivém vyplnění členské přihlášky.
 3. Členovi věrnostního programu E-Card bude vydána slevová karta. Každý zákazník má nárok na vydání pouze jedné slevové karty. V případě ztráty karty má možnost zažádat o náhradní kartu pouze zákazník, který vyplnil kompletní registraci. Po ověření podle dokladu totožnosti je vydána karta nová a původní počet bodů na kartě je zachován.
 4. Každá slevová karta bude chráněna PIN kódem, který bude členovi automaticky vygenerován po odeslání registračního formuláře formou SMS na registrované telefonní číslo (s českou předvolbou). PIN kód bude vyžadován při každé transakci, editaci osobních údajů či při ztrátě nebo výměně karty. Zákazník je povinen chránit kartu před ztrátou, vyzrazením PIN kódu a zneužitím třetími osobami. Společnost multigate a.s. neodpovídá za škody, které vzniknou zákazníkovi zneužitím nebo ztrátou karty či vyzrazením PIN kódu. V případě ztráty či zapomenutí PIN kódu bude nový vygenerován na požádání obsluhou registrované provozovny a zaslán zákazníkovi (formou SMS) na registrované telefonní číslo.
 5. Členy klubu se nemohou stát zaměstnanci provozoven věrnostního programu E-Card.
 6. Členství ve věrnostním klubu E-Card zaniká z důvodů:
  1. člen věrnostního programu E-Card zvolil diskrétní registraci a došlo ke ztrátě karty či PIN kódu a nelze jej zaslat na registrované telefonní číslo.
  2. člen věrnostního programu E-Card svou kartu nepoužil po dobu delší než 6 měsíců
  3. člen věrnostního programu E-Card uvedl v přihlášce nepravdivé údaje
  4. člen věrnostního programu E-Card jednal v rozporu se všeobecnými pravidly nebo zneužil výhod věrnostního programu E-Card
  5. člen věrnostního programu E-Card odvolal písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který je podmínkou členství ve věrnostním programu E-Card
 7. Okamžikem zániku členství ve věrnostním klubu zanikají i veškeré nároky a výhody se členstvím v klubu spojené, jakož i veškeré nevyčerpané bonusy apod.

Pravidla pro získávání bodů a odměn

 1. Registrovaný člen sbírá bonusové body za hraní na terminálu VLT podporující věrnostní program. Body se připisují automaticky po vložení slevové karty do terminálu VLT.
 2. Tuto odměnu lze uplatnit max. 1x za den v celé síti heren poskytující věrnostní program E-Card.Odměna za vstup do herny.
 3. Odměna za kompletní registraci. Tato odměna se připisuje zákazníkovi, který se do věrnostního programu zaregistruje kompletně (viz. podmínky členství věrnostního programu E-Card ). Podmínkou pro získání odměny je prosázení 1000,- Kč na VLT terminálech podporujících věrnostní program E-card.
 4. Odměna za jmeniny a narozeniny. Tato odměna se připisuje pouze členům věrnostního programu E-Card s kompletní registrací. Bonus je připsán na kartu ve formě bodů při návštěvě herny a hře na terminálu VLT podporující věrnostní program v následujících 10 dnech od jmenin či narozenin člena klubu. Upozornění na možnost získání odměny obdrží člen klubu formou SMS.
 5. SMS Akce. Odměna za návštěvu a hru na terminálu VLT podporující věrnostní program v případě přijaté mimořádné SMS, a to dle podmínek v SMS uvedených.

Výše odměn a hodnota bodu

 1. Jeden bod má hodnotu 1,- Kč (slovy jedna Koruna česká).
 2. Ze všech vsazených (bet) peněz v terminálech VLT se členu věrnostního programu na kartu připočte ve formě bodů za hraní příslušný procentní podíl ze vsazených částek (v Kč).
 3. Odměna za vstup do herny:
  • pro členy s diskrétní registrací: 5 bodů
  • pro členy s kompletní registrací: 10 bodů.
 4. Odměna za jmeniny: 100 bodů 1)
  Odměna za narozeniny: 100 bodů 2)
 5. Jednorázová odměna za kompletní registraci: 200 bodů
 6. SMS akce: dle aktuální nabídky.

Odměny za nasbírané body

 

Člen věrnostního programu E-Card může vyměnit nasbírané body na kartě za věcné ceny dle aktuální nabídky, popř. v rámci akce provozovatele může body nasbírané na kartě vyměnit za kredit pro hru na videoloterních terminálech provozovaných Provozovatelem.

Ochrana osobních údajů věrnostního programu E-Card

 

Zákazník svým podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s tím, že poskytnuté údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že tyto údaje budou sloužit společnosti multigate a.s. (správci osobních údajů) zejména k obchodním a marketingovým aktivitám spojeným s poskytováním služeb v rámci věrnostního programu E-Card. Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník uděluje min. na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na dobu 20 let. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat a správce věrnostního programu s údaji naloží v souladu se zákonem. Každý zákazník je povinen při změně osobních údajů neprodleně informovat o změně osobních údajů správce v kterékoliv provozovně věrnostního programu E-Card tak, aby správce mohl bez zbytečného odkladu aktualizovat stav osobních údajů člena věrnostního programu E-Card. Zákazník dále uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s podporou, rozvojem a správou věrnostního programu elektronickými prostředky, zejména pomocí SMS zpráv.

Závěrečná ustanovení

 

Veškeré odměny v rámci věrnostního programu nejsou právně vymahatelné. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit či změnit Všeobecná pravidla věrnostního programu E-Card, zvláště pak přepočítací koeficient za do hry vsazené peníze (bet). Provozovatel si v odůvodněném případě vyhrazuje právo ukončit činnost věrnostního programu E-Card.

Provozovatel si vyhrazuje právo na body, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, neuznat a současně neuznat body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, či body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 2.10.2014.


 
 

Pro vstup na stránky musíte být starší 18 let.

Ministerstvo financí varuje, účasti na hazardní hře může vzniknout závislost.